Izdelava jeklenih konstrukcij

Čedalje več strank se zaveda pozitivnih lastnosti jeklenih konstrukcij. Dolgoročnost in kakovost.

Zagotovite si dolgoročno kakovost

Fidebo inženirji vsak projekt budno spremljajo od načrtovanja do sestave oz. varjenja. Jeklene konstrukcije so namreč v celoti načrtovane in zasnovane v našem podjetju.

Hitra postavitev, brez zapletov

Ker je jeklena konstrukcija vnaprej pripravljena v naših prostorih, je postavitev nemoteča in hitra. Prav tako so možnosti človeške napake med montažo minimalne.

Okolju prijazen material

Zaradi potrebe po krčenju globalnega onesnaževanja okolja se podjetja čedalje bolj odločajo za trajnostne materiale, prav tako bodo v prihodnosti pritiski k uporabi tovrstnih materialov čedalje večji.

Jeklo ima v naboru trajnostnih materialov posebno mesto, recikliramo ga lahko skoraj v celoti.

Poleg stroškovne učinkovitosti podjetjem nudi optimalno izbiro iz vidika okoljske ozaveščenosti in družbene odgovornosti.

Izberite dolgoročno

stroškovno učinkovito

rešitev

Stroškovno učinkovitost dosežemo na več načinov. Zaradi hitre postavitve vaš proizvodni ali storitveni proces ni prekinjen, zato vaše poslovanje ne bo moteno.

Jekleno konstrukcijo lahko po želji razstavite in jo uporabite na drugi lokaciji. To je še posebej uporabno, ko se srečate s potrebo po reorganizaciji vašega delovnega okolja.

Ostali pozitivni učinki:

  • Varno gradbišče med montažo
  • Med delom okolja ne motimo
  • Med montažo posebnih strojev ne potrebujemo
  • Malo odpadkov in odpadnega materiala

Kontaktiraj nas!

Dejan Ramšak